Survivor Fellowship

Wapiganapo tembo nyasi huumia – Når elefanter slåss, er det gresset som lider

følg oss på Facebook
English
Les bloggen

Støtt oss


Kutoa ni moyo, si utajiri – Pengedonasjon avhenger av vilje, ikke velstand.

Bli medlem: Medlemskap koster kr. 350,- i året. Påminnelse om betaling for nytt år vil bli utsendt ved årsskiftet, og medlemmer kan da selv bestemme om han/hun ønsker å fornye dette.

Som medlemsgave mottar du et afrikansk, håndlaget perlearmbånd med skriften ”SURVIVOR” på, straks medlemskapet er registrert. Da de er laget av kenyanske håndarbeidere, vil alle være individuelle og derfor forskjellige. Skulle du ønske et ekstra bånd, kan dette kjøpes i Survivors nettbutikk for kr. 50,-.

Bli fadder for en gutt: Da Survivor Fellowship er en uavhengig organisasjon som samarbeider med flere ulike, lokale prosjekter, vil pris for å være fadder for en gutt avhenge noe av hvilket senter den aktuelle gutten innkvarteres, samt guttens alder og klassetrinn. Normal pris varierer fra ca. 250-350 kr/måneden. Faddere vil bli fulgt opp med rapport og bilder med mer eller mindre jevne mellomrom

Gi en pengegave: Ønsker du å gi et engangsbeløp, tas alle donasjoner i mot med stor takk.

Innbetaling:

I alle tilfeller skal pengene settes inn på organisasjonens kontonummer:

05206 14 9789


Medlemskap: Ved betaling av årsmedlemskap, merk innbetaling med ditt navn, samt ”Medlem” og året medlemskapet gjelder. Eks. ”Hans Hansen, Medlem 2011”.
Send samtidig en mail til styreleder Nina Haarklou på mail med følgende informasjon:

- Fornavn og etternavn
- Bostedsadresse
- Fødselsdato
- Telefonnummer


Donasjon: Ved donasjon kan eventuelle ønsker for hva pengene skal gå til oppgis, og dette vil bli tatt hensyn til.
Eksempel på ønsker kan være medisiner, identifikasjonspapirer, klær, skolematerialer, byggmaterialer, tepper, mat/drikke med videre.

Innbetalingen merkes Donasjon fulgt av eventuelle ønsker.

Fadder: Ønsker du å bli fadder for et barn, vær vennlig å send en mail til styreleder Nina Haarklou og informer om dette.
Som redegjort for over vil kostnaden som fadder være noe forskjellig.

Sponsor står i tillegg fritt til å velge hvorvidt han/hun ønsker å betale avgiften hver måned, en gang i halvåret eller en gang i året (tilsvarende 12 månedsavgifter).

Har du fått tildelt et fadderbarn og skal betale for ham, merk innbetalingen med ”Fadder”, måned/er og år innbetalingen gjelder og navn på fadderbarn. Eks. ”Fadder, jul-des 2011, Rama Rama”.