Survivor Fellowship

Wapiganapo tembo nyasi huumia – Når elefanter slåss, er det gresset som lider

følg oss på Facebook
English
Les bloggen

Fadder

Da Survivor Fellowship er en uavhengig organisasjon som samarbeider med flere ulike, lokale prosjekter, vil pris for å være fadder for en gutt avhenge noe av hvilket senter den aktuelle gutten innkvarteres, samt guttens alder og klassetrinn. Normal pris varierer fra ca. 250-350 kr/måneden.

Faddere vil bli fulgt opp med rapport og bilder med mer eller mindre jevne mellomrom

Ønsker du å bli fadder for et barn, vær vennlig å send en mail til styreleder Nina Haarklou og informer om dette.
Som redegjort for over vil kostnaden som fadder være noe forskjellig.

Sponsor står i tillegg fritt til å velge hvorvidt han/hun ønsker å betale avgiften hver måned, en gang i halvåret eller en gang i året (tilsvarende 12 månedsavgifter).

Har du fått tildelt et fadderbarn og skal betale for ham, merk innbetalingen med ”Fadder”, måned/er og år innbetalingen gjelder og navn på fadderbarn. Eks. ”Fadder, jul-des 2011, Rama Rama”.