Survivor Fellowship

Wapiganapo tembo nyasi huumia – Når elefanter slåss, er det gresset som lider

følg oss på Facebook
English
Les bloggen

Visjon

Survivor Fellowship er en politisk og religiøst uavhengig veldedighetsorganisasjon som arbeider med å bedre gategutters liv, med fokus på Mombasa, Kenya. Vår visjon er å bringe håp og en fremtid til de glemte og forlatte.

Prioriteringsområder:
- Gi legehjelp, mat og medisiner til gateguttene
- Fokusere på gategutter med et fremtidig perspektiv, der å hjelpe dem til rehabilitering og et sted å bo med utdanningstilbud blir essensielt
- Støtte opp om lokale prosjekter drevet av gategutter fremdeles bosatt på gata
- Samarbeide med, og gi økonomisk støtte til, lokale prosjekter som arbeider med gategutter i Mombasa, Kenya
- Drive fundraising gjennom ulike nasjonale og internasjonale tiltak og arrangementer
- Fungere som en informasjonskanal og opplyse om gategutters situasjon

Mombasas gategutter:
Det finnes ca. 30.000 gatebarn i Mombasa. De fleste er gutter. 30.000 er et stort tall, og for mange vil det være vanskelig å se det enkelte individet i mengden av lidende.
Det kan dessuten gjøre vondt å se gategutten som det han er – et barn med evne til å føle sorg og glede, smerte og savn, et menneske med drømmer og håp for fremtiden. Da er det godt å vite at noe kan gjøres. Det er faktisk mulig å gjøre noe – i dag. Kan hende kan en ikke alene redde alle mennesker i hele verden, men en kan redde hele verden for noen mennesker.

Selv kaller gateguttene seg ”Survivors”. Hver dag er en kamp for tilværelsen. De fleste er fratatt retten til mat, legehjelp og skolegang; grunnleggende nødvendigheter for utvikling og en fremtid. Svik, tap, og ensomhet, samt misbruk og utnyttelse har satt dype spor. Mange forsøker å døyve de fysiske og psykiske smertene livet har påført dem ved å sniffe lim.

Voksne respekterer gjerne ikke gateguttene, da de ser på dem som til bry og besvær. Politiet renser ofte gatene ved å fange guttene som dyr og putte dem i celler. Det skjer uten rettsgang og i strid med barnekonvensjonen.

Mishandling skjer både på gata og i cellene. Når barn oppvokst på gata har fylt 18, tilsier reglementer at en plass på barnehjem ikke lenger er lovlig, og håpet om et sted å bo forsvinner. De fleste barnehjem og sentre konsentrerer seg i tillegg om unge gutter; minst håp om en lysere fremtid har dem over 15. Men er en alder av 15 en alder for å miste håpet om en fremtid? Survivor Fellowship har valgt å konsentrere seg om Mombasas gategutter, og ønsker å lette deres vei til et nytt liv som bidraende ressurs til verdenssamfunnet.

Verdier:
Alle mennesker er like mye verdt. Vi ønsker å møte gategutter med respekt, forståelse og kjærlighet. Som Martin Luther King Jr. en gang skal ha sagt; “Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that”.

Fremtidsplan:
En Mombasa, et Kenya, et Afrika og en verden uten gatebarn!